Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 január 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Coronavirus: Member States adopted guidelines on proof of vaccination for medical purposes