Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Coronavirus: Member States agree on an interoperability solution for mobile tracing and warning apps