Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Coronavirus: new steps towards setting-up of an interoperability solution for mobile tracing and warning apps