Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 septembris 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Cost and burden of Non-Communicable Diseases in the EU – new briefs from the JRC health knowledge gateway