Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 september 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Cost and burden of Non-Communicable Diseases in the EU – new briefs from the JRC health knowledge gateway