Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas17 birželis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Council adopts conclusions on the next steps under a One Health approach to combat antimicrobial resistance