Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem17 jūnijs 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Council adopts conclusions on the next steps under a One Health approach to combat antimicrobial resistance