Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie17 jún 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Council adopts conclusions on the next steps under a One Health approach to combat antimicrobial resistance