Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 marec 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Council conclusions on cross-border aspects in alcohol policy - tackling the harmful use of alcohol (22 December 2017)