Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 máj 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Country Notes - Pharmaceutical Expenditure Tracking, Budgeting and Forecasting in 23 OECD and EU countries