Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21. septembra 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Cross-border healthcare Directive: proven to clarify and guarantee patients' rights