Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem13 maijs 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Data on patient mobility under Directive 2011/24/EU - Trend report reference years 2018-2020