Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa13 maj 2022Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Data on patient mobility under Directive 2011/24/EU - Trend report reference years 2018-2020