Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 máj 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Data on patient mobility under Directive 2011/24/EU - Trend report reference years 2018-2020