Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 september 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Demography and socio-economic situation European Core Health Indicators (ECHI 1, 2, 4, 8, 9a, 9b) updated with most recent data available