Skip to main content
Public Health
Meddelelse23 Juli 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Draft - Questions and Answers Document - Regulation (EU) 536/2014 – Version 2.4 (July 2020)