Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem23 jūlijs 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Draft - Questions and Answers Document - Regulation (EU) 536/2014 – Version 2.4 (July 2020)