Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Draft - Questions and Answers Document - Regulation (EU) 536/2014 – Version 2.4 (July 2020)