Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem7 novembris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Draft Questions and Answers Document (Version 2.2) (Eudralex Volume 10 - Clinical trials guidelines - Set of documents applicable to clinical trials under Regulation EU N