Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Draft Questions and Answers Document (Version 2.2) (Eudralex Volume 10 - Clinical trials guidelines - Set of documents applicable to clinical trials under Regulation EU N