Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 marec 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

ECDC guidance document on COVID-19 and Substances of Human Origin (SoHO)