Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa9 wrzesień 2020Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

ECHI 10a - Life expectancy and ECHI 10b - Life expectancy by educational attainment indicators updated with most recent Eurostat statistics