Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 september 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

ECHI 10a - Life expectancy and ECHI 10b - Life expectancy by educational attainment indicators updated with most recent Eurostat statistics