Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 august 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EFSA published two new guidance documents: on the weight-of-evidence approach and on biological relevance assessment