Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие26 февруари 2015Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

eNews - AMR to remain a priority in the EU beyond 2016