Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

ePrescription of Estonian citizens can be retrieved in pharmacies in Finland. ePrescription of Portuguese citizens can be retrieved in pharmacies in Estonia