Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие18 декември 2017Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

EU Action Plan helped spur a 17% increase in organ transplants between 2008 and 2015