Skip to main content
Public Health
Oznámení18 prosinec 2017Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

EU Action Plan helped spur a 17% increase in organ transplants between 2008 and 2015