Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas18 gruodis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

EU Action Plan helped spur a 17% increase in organ transplants between 2008 and 2015