Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem18 decembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

EU Action Plan helped spur a 17% increase in organ transplants between 2008 and 2015