Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa18 grudzień 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

EU Action Plan helped spur a 17% increase in organ transplants between 2008 and 2015