Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 december 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Action Plan helped spur a 17% increase in organ transplants between 2008 and 2015