Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem30 novembris 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

EU action to tackle chronic diseases: New Steering Group on Promotion and Prevention meets today!