Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 júl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU and FAO join forces to take action on food waste and antimicrobial resistance