Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem6 oktobris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

EU device specific vigilance guidance on insulin infusion pumps and integrated meter systems