Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie6 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU device specific vigilance guidance on insulin infusion pumps and integrated meter systems