Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem31 oktobris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

EU-FDA mutual recognition of inspections of medicines manufacturers enters operational phase