Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie31 október 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU-FDA mutual recognition of inspections of medicines manufacturers enters operational phase