Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem6 jūlijs 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

EU Guidelines on prudent use of antimicrobials in human health published in 23 languages