Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa6 lipiec 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

EU Guidelines on prudent use of antimicrobials in human health published in 23 languages