Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie6 júl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Guidelines on prudent use of antimicrobials in human health published in 23 languages