Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Health Policy Platform - Open webinar of the SEPEN expert network What are the preliminary lessons of the COVID-19 pandemic for health workforce planning? (17 June 20