Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Health Policy Platform webinar - Building a European Health Union: preparedness and resilience for cross-border health threats (29 October 2020, 15.00–16.30 CET)