Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 január 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Health Policy Platform webinar - Building a European Health Union for stronger EU preparedness and response for health crises (29 January 2021, 10:15–11.45 CET)