Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 február 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Health Policy Platform webinar - COVID-19 vaccination What you need to know as a health professional (10 February 2021, 11.00 – 13.00 CET)