Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Health Policy Platform webinar - Thematic Network led by HFE and EHMA: Nurses’ training and core competences (22 June 2020, 11.00 CET)