Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие15 април 2021Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

EU health preparedness: Possible uses for COVID-19 certificates