Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas15 balandis 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

EU health preparedness: Possible uses for COVID-19 certificates