Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas27 rugsėjis 2013Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

EU Platform on Diet, Physical Activity and Health - 2013 Annual Report