Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem27 septembris 2013Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

EU Platform on Diet, Physical Activity and Health - 2013 Annual Report